Integritetspolicy

 

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Byggtransporter i Piteå AB, org. nr. 556467–2573 (nedan kallad Byggtransporter)
Solstrand 26
944 73  Piteå

Registeransvarig
Roger Filipsson
E-post: roger@byggtransporter.se

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?
Om du är kund hos oss samlar vi in uppgifter om Företagsnamn, Organisationsnummer, Adressuppgifter, Kontaktuppgifter, E-post, Telefonnummer. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för Kund om du är enskild firma eller privatperson.
Är du leverantör av varor och tjänster till oss samlar vi in leverantörsuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Byggtransporter samlar in dessa personuppgifter om dig som kund för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. De personuppgifter som samlas in vid beställningar av våra tjänster behövs för att hantera ordern och fakturera våra tjänster.
För att kunna fullfölja värt avtal och även rättslig förpliktelse mot dig som leverantör.

Vilka delar vi personuppgifterna med?
Byggtransporter använder en molntjänst hos Fortnox AB, 556469–6291, som är en programleverantör av webbaserade program för sin administration. Alla uppgifter om kunder, anställda registreras i detta system. Byggtransporter har avtal med Fortnox AB om hur Fortnox AB behandlar personuppgifterna. Mer information om hur Fortnox AB hanterar personuppgifter finns på deras hemsida under:
www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/ 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter
Byggtransporter sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att kunna fullgöra avtal/garantiåtaganden. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra personuppgifter baserat på intresseavvägning som bevismaterial.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt till att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter till dess att de blir ändrade. Du har även rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och direktmarknadsföring.

Har du frågor och/eller vill du veta mera?
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta den registeransvarige.