Byggtransporter i Piteå AB
Solstrand 26
944 73  Piteå

E-post: info@byggtransporter.se
Bankgiro: 5847-1533
Organisationsnummer: 556467-2573
VAT: SE556467257301 
Godkänd för F-skatt
Styrelsens säte: Piteå

Faktureringsadress till Byggtransporter i Piteå AB.

Vi arbetar med att digitalisera våra flöden så långt som möjligt och därmed minska vårt företags miljöbelastning.
Fakturor till oss skall därför skickas enligt något av nedanstående alternativ.
Vi föredrar att Ni använder Alternativ 1 eller Alternativ 2.

Alternativ 1  -  PDF-faktura via e-post
PDF-fakturor skickas som bifogad fil i e-post till inbox.lev.260308@arkivplats.se
Varje PDF får endast innehålla en (1) faktura. Eventuella bilagor ska ingå i samma PDF-fil som fakturan.
Annan bifogad information eller text kommer inte att läsas in.

Alternativ 2  –  Elektroniska fakturor (e-faktura)
Vi kan ta emot elektroniska fakturor i vårt ekonomisystem (e-faktura) och kan Ni skicka elektroniska fakturor (e-faktura) ber vi Er skicka inbjudan till oss om detta, så accepterar vi denna och kan därefter ta emot Era elektroniska fakturor (e-faktura).

 Alternativ 3  -  Pappersfaktura för tolkning via postalt flöde
Pappersfaktura via postgång skickas till;
Byggtransporter i Piteå AB
Kund-id FSX3695
FE 301
105 69 Stockholm

Observera att den nya fakturaadressen med ID numret måste anges på varje faktura.
Det räcker inte med att det står på kuvertet.

OBS! Adressändringen gäller endast fakturor. Fakturakopior, påminnelser, följesedlar, information och reklammaterial mm skall inte adresseras till faktureringsadressen. Detta material adresseras istället direkt till oss på adress:
Byggtransporter i Piteå AB
Solstrand 26
944 73 Piteå

Roger Filipsson

Roger Filipsson

Mobil: 070-543 95 97
E-post: roger@byggtransporter.se

Marcus Filipsson

Marcus Filipsson

Mobil: 076-807 70 59
E-post: marcus@byggtransporter.se